• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 7 vers 54 t/m Handelingen 8 vers 8 - Bijbellezing

19:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.6MB
11 nov2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit