• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 5 vers 38 en 39

18:30 uur, Dienst

Ds. J. Joppe

download 15.2MB
25 jul2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit