• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 3 vers 6 en 7

18:30 uur, Dienst

Ds. J.A. Kloosterman

download 15.4MB
20 jun2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit