• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 2 vers 7 - 2e Pinksterdag - Openbare Geloofsbelijdenis

10:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 16.9MB
24 mei2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit