• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 2 vers 25 t/m 31

10:00 uur, Dienst

Ds. P.J.T. van den Herik

download 15.6MB
30 mei2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit