• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 18 vers 17b

09:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.3MB
29 aug2021
  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit