• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Handelingen 13 vers 13 t/m 25 - Bijbeluur

20:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 11.7MB
13 okt2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit