• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Exodus 15 vers 22-27 - Dienst van dankzegging en verootmoediging

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 15.5MB
19 jun2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit