• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

Efeze 1 vers 13 en 14 - 1e Pinksterdag

18:30 uur, Dienst

DR W. van Vlastuin

download 15.3MB
23 mei2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit