• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

2 Thessalonicenzen 2 vers 13 en 14 - Dankdag voor gewas en arbeid

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.3MB
03 nov2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit