• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

2 Koningen 6 vers 24 t/m 2 Koningen 7 vers 2

10:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.3MB
09 mei2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit