• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

2 Koningen 6 vers 1 t/m 7

10:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.5MB
11 apr2021
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit