• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

2 Koningen 4 vers 8-37

10:00 uur, Dienst

Ds. R. van de Kamp

download 14.6MB
10 jan2021
  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit