• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

1 Samuël 17 vers 40 t/m 53

18:30 uur, Avonddienst

Ds. L.G. de Deugd

download 14.8MB
27 feb2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit