• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Preken

1 Korinthe 15 vers 58 - Bevestiging/herbevestiging ambtsdragers

18:30 uur, Avonddienst

Ds. R. van de Kamp

download 17.4MB
20 feb2022
  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit