Rondom geboorten
Wanneer in het gezin een kind geboren wordt, verzoeken we u een kaartje te sturen naar zowel de predikant als de scriba van de kerkenraad. De vrouw van de predikant brengt een kraambezoek in de kraamtijd. De predikant bezoekt het gezin na de doop.

Rondom zorgen, ziekte en ziekenhuisopname
U wordt verzocht bij langdurige ziekte of ziekenhuisopname contact op te nemen met de predikant. Wanneer u om andere redenen bezoek of een gesprek wenst kunt u contact opnemen met de predikant.

Huisbezoek
Gedurende de wintermaanden oktober tot en met april bezoeken de broeders van de kerkenraad in tweetallen allen die lid zijn van de gemeente. Het huisbezoek wordt vooraf afgesproken. Wanneer er kinderen in het gezin zijn, wordt het op prijs gesteld als zij ook tijdens het huisbezoek aanwezig zijn.

Rondom huwelijksjubilea
De regel is dat door de kerk aan huwelijksjubilea aandacht wordt gegeven wanneer we daarvan d.m.v. een kaart of mondeling op de hoogte worden gebracht. Wanneer er een receptie wordt gehouden, zal de wijkouderling daar van zijn belangstelling blijk geven. De predikant brengt een bezoek bij het echtpaar thuis.

Rondom huwelijk
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen inzegenen worden verzocht contact op te nemen met de predikant. Voorafgaand aan de huwelijksdienst is er een trouwgesprek. Verder wordt er voor alle trouwstellen een 5-tal huwelijktoerustingsavonden gegeven. Op deze avonden komen de volgenden onderwerpen aan bod: huwelijk in Bijbels licht, communicatie man-vrouw, seksualiteit en gezinsvorming, huisgodsdienst.

Verjaardagsbezoek
De predikant en de pastorale werker bezoeken de 75-jarigen en ouder van de gemeente rondom de verjaardag. De predikant brengt een bezoek wanneer de leeftijd van 75, 80, 85, 90, 95 en 100 is bereikt. De pastorale werker bezoekt de andere leeftijden.

Rondom sterven en begraven
In dagen van rouw wil de kerk graag u nabij zijn en met het Woord ondersteunen en troosten. U wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant over het tijdstip van begraven. De kerkenraad biedt aan om tijdens de rouwdagen het condoleantiebezoek af te sluiten met Schriftlezing en gebed.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!