• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Collecte voorjaar 2024

10 maart 2024

Aankondiging voorjaarszendingscollecte 2024

Het doel van uw leven
Denkt u er weleens over na waarvoor u leeft? Misschien hebt u een goed huwelijk, een mooi gezin, een leuke baan. Allemaal uw aandacht waard. Maar leeft u daar ook echt voor? Het gaat allemaal voorbij. Ook van uw meest geliefde betrekkingen moet u straks afscheid nemen. Waarvoor hebt u dan geleefd, als u aan het einde staat? Prediker 12:13 benoemt het einde, het doel van alles: Vrees God en houd Zijn geboden. God vrezen betekent Hem liefhebben en in Hem vreugde vinden.

Het doel van de wereld
Waarom bestaat deze wereld? Omdat God aanbeden en geprezen wil worden door het werk van Zijn handen. De schepping is er om te getuigen van de grootheid en de liefde van God. Om Zijn Naam eeuwig eer te geven. Eerlijk gezegd zie je daar weinig van. Het lijkt meer een tranendal en een slangenkuil, dan een plaats waar God geprezen wordt. Maar de dag komt dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (naar Filippenzen 2:10,11).

Het doel van zending?
Mag u in God uw vreugde vinden? Dan draagt u de zending een warm hart toe. Want zending werkt mee aan de verheerlijking van Gods Naam. Het Evangelie moet in de hele wereld gepredikt worden.
Dan zal het einde zijn (Mattheüs 24:14), het doel bereikt. Dan zal Gods Naam eeuwig eer ontvangen.

Uw steun
Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de voorjaarszendingscollecte. U kunt ons ook steunen door een gift over te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te Veenendaal) o.v.v. betalingskenmerk 10115. We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit