• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Ontmoetings- en toerustingsdag ZHHK

28 mei 2022

Op zaterdag 28 mei 2022 wordt door Zending Hersteld Hervormde Kerk een ontmoetings- en toerustingsdag belegd.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in het zendingswerk.
De dag is als volgt ingedeeld:

  • Het ochtendprogramma bestaat uit twee lezingen voor hen die zich bezinnen op een uitzending. In de eerste lezing staat de vraag ‘heb ik een roeping nodig’ centraal, in de tweede lezing gaat het over de psychische vereisten voor de zendingswerker.
  • Het middagprogramma bevat diverse workshops, gericht op verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een lezing over de blijvende taak van zending. Er is gedurende de dag ruimte voor het stellen van uw vragen; contact en ontmoeting staan centraal.

U bent van harte uitgenodigd op za 28 mei 2022.
De dag vindt plaats in de HHG te Woudenberg, Frans Halslaan 21, 3931 LT, Woudenberg.
De dag start om 10.00 uur en wordt om 15.00 uur afgesloten, de lunch is inbegrepen.
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, er zal wel een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten.
Aanmelding voor deze dag kan via de website (www.zhhk.nl) of door een e-mail te sturen naar info@zhhk.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit