• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Oproep vrijwilligers voor vervoer Oekraïners

20 augustus 2022

Elke morgen rijden de twee busjes van Ruth 1 en Ruth 2 om de leidsters van de weeshuizen van en naar hun woonadressen te brengen.

Er zijn daarvoor een aantal vrijwilligers beschikbaar die op de busjes rijden waarmee we elke week het rooster kunnen invullen. Graag zouden we nog over wat meer chauffeurs voor de busjes beschikken.

Naast dit dagelijkse vervoer bereiken ons echter ook regelmatig vragen om Oekraïners naar andere bestemmingen te brengen. Bijvoorbeeld naar de dokter, naar het ziekenhuis, naar de tandarts of naar een overheidsinstantie voor registratie o.i.d. Het gaat dan maar om één of enkele personen. Daarvoor is een busje niet direct nodig; dat kan gewoon met de eigen auto van vrijwilligers.
Omdat de chauffeurs van de busjes al druk zijn met het dagelijkse vervoer, zouden we graag over een andere groep vrijwilligers beschikken, die met hun eigen vervoer aan deze vragen invulling willen geven. Het betreft dan in veel gevallen niet alleen iemand ergens brengen, maar vaak ook wachten tot ze klaar zijn of ze later weer terugbrengen. En vaak vinden de Oekraïense mensen het ook heel fijn als de vrijwilliger mee naar binnen gaat om ze (bijv. in een ziekenhuis) op de juiste plaats te brengen.
En ook om ze verder te begeleiden en te helpen bij de communicatie.
Daarom doen we een oproep om vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Ook als u vanwege uw werk maar af en toe kan, stellen we uw opgave zeer op prijs. We kijken bij een concrete hulpvraag altijd naar uw beschikbaarheid; hoe meer vrijwilligers zich opgeven, hoe flexibeler we zijn bij uw inzet.

Ook als u zich in de afgelopen periode al had aangemeld als vrijwilliger, willen wij u vragen indien u hier iets in kan betekenen, een mail te sturen naar ruth@gergemopheusden.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit