• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Oproep vrijwilligers

18 februari 2023

Namens de commissie Ruth een bericht over de jonge vluchtelingen uit Oekraïne in Kesteren.

Inmiddels zijn zij al ruim negen maanden in Nederland. Voor enkele kinderen vormt hun bestaan in Nederland een groter deel van hun leven dan in Oekraïne.

De coördinatoren van de twee weeshuizen doen een oproep voor het wandelen met de kinderen.
Het wandelen moet regelmatig geannuleerd worden vanwege tekort aan beschikbare vrijwilligers.

Bij Huize Ruth 1 (voormalige politiebureau) wordt er met de kinderen gewandeld op maandag t/m zaterdag van 10.15 uur tot 11.30 uur.
Bij Huize Ruth 2 (voormalige Rabobank) wordt er met de kinderen gewandeld op maandag t/m vrijdag van 9.55 uur tot 11.00 uur.

Als u zich wilt aanmelden, kunt u een e-mail sturen naar ruth@gergemopheusden.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit