• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Nieuws

Evangelisatie arbeidsmigranten

02 april 2022

Veel bedrijven in de Betuwe maken gebruik van arbeidsmigranten. De meesten komen uit Polen en Moldavië.

Soms zien ze hun familie in het thuisland maandenlang niet. Al enkele jaren proberen we als evangelisatiecommissie uit diverse reformatorische kerken in de Betuwe deze mensen in aanraking te brengen met het evangelie van vrije genade. Dat gebeurt onder meer door middel van het samenstellen van een eenvoudig kerstpakket, aangevuld met evangelisatiemateriaal. Ook dit jaar willen we dat weer doen.

Eén kerstpakket kost ongeveer 10 euro. Dat geld kunt u (of uw bedrijf) overmaken op de ANBI-rekening (IBAN NL73 INGB 0000 9010 00) van de stichting In de Rechte Straat (IRS) in Apeldoorn, onder vermelding van “Polenevangelisatie Betuwe”. Dat geld wordt door IRS voor ons apart gezet (geoormerkt) en zo is uw gift ook voor de belasting aftrekbaar. Mogen we, naast gebed hiervoor, op uw financiële steun rekenen?

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit