• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Mededelingen

Er blijven voorlopig 3 diensten per zondag.

Vanaf D.V. zondag 24 oktober 2021 worden de kerkgangers niet meer uitgenodigd voor de morgendiensten van 9:00 uur en 11:00 uur en kunnen kerkgangers zelf de keuze maken welke dienst zij bezoeken.

De bestaande situatie zoals niet zingen en 1 ½ meter afstand in het koor en het vrijlaten van een bank tussen de rijen blijft gehandhaafd, met dien verstande dat, wanneer er in de morgendienst meer kerkgangers komen dan geplaatst kunnen worden, dan worden er lege banken in het middenschip opgevuld. Als dit onvoldoende mocht blijken worden ook de zijbeuken gevuld zonder lege banken ertussen.

Onder het orgel zal zo lang mogelijk worden geprobeerd niet teveel mensen neer te zetten.
Een en ander op aanwijzing van de kosters.

Voor de avonddienst wordt wel uitgenodigd, maar turven we geen bezoekerslijsten meer. Het streven is om te beginnen met het uitnodigen van 300 kerkgangers.
Helaas zijn we, in verband met het oplopen van besmettingen in de regio, voorlopig vanaf 24 oktober 2021 weer terug geschaald naar 200 kerkgangers

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit