Kijk voor de data in Agenda

Mannenvereniging Calvijn komt in het winterseizoen op woensdagavond om de week bijeen in verenigingsgebouw Elthéto. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.

Het doel van de mannenvereniging is het onderzoek van Gods Woord. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van Bijbelstudies uit De Hervormde Vaan. De voorzitter leidt de Bijbelstudie in. Na deze inleiding bespreken we het bijbehorende Bijbelgedeelte en behandelen we de vragen van deze Bijbelstudie.

Voor nadere informatie volgen hieronder de contactgegevens van het bestuur. Het bestuur nodigt u van harte uit de verenigingsavonden te bezoeken.

Bestuur:
A. van Binsbergen, Swaenestate 11, 4043 KE Opheusden,
tel. (0488) 78 52 33, voorzitter

R.M. Eits, Dalwagenseweg 6, 4043 MX Opheusden,
tel. (0488) 44 11 61, algemeen adjunct

W.P. Bosch, Tielsestraat 87, 4043 JR Opheusden,
tel. (0488) 48 38 29, waarnemend secretaris

A.J. Breugem, Constantijnstraat 10, 6673 WX Andelst,
tel. (0488) 45 47 63, email: arjan.breugem@wur.nl, penningmeester

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!