• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst - 2e Paasdag - Openbare geloofsbelijdenis

Ochtenddienst

10 apr2023 10:00

Ds. R. van de Kamp

Klik hier om het preekwerkboekje te openen of te downloaden.

Kinderoppas: Mw. de Gast, mw. van Gessel en Geeke van Deelen

Collecten: 1. Diaconie, 2. Kerkvoogdij en 3. Opleiding predikanten

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit