• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Huwelijksdienst bruidspaar Thomas Stuurbrink en Aliëlle Doppenberg

Dienst

19 jul2024 13:30

Ds. R. van de Kamp

Collecte: Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit