• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Kerkdiensten

Avonddienst - Eerste Kerstdag

Avonddienst

25 dec2023 18:30

Kand. R. Nederveen

Collecten:

Schriftlezing:

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit