Kerkdienst meeluisteren (live)
Er zijn twee mogelijkheden om de kerkdiensten en eventuele andere aangekondigde bijeenkomsten te kunnen volgen, namelijk als audio uitzending of als video uitzending. Voor alle duidelijkheid: video houdt in, dat u de predikant (of eventueel andere spreker), de ouderling van dienst en het psalmenbord kunt zien.

Uitzending audio
De uitzending start door op het pijltje in de button te klikken.
Wanneer er geen uitzending is, hoort u: “Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald totdat de uitzending begint.”

Wanneer de uitzending niet wil starten, klik dan hier.

Uitzending video
De uitzending start door op de pijl in de afbeelding te klikken.

Heeft u/heb jij naar aanleiding van de gehoorde preek vragen? Neem gerust contact op met onze predikant, ds. R. van de Kamp: (0488) 44 14 16.

Collecten
Nu wij als gemeente niet volledig kunnen samenkomen rondom het Woord vragen wij u om uw collectegeld per bank over te maken.
De uitgaven voor zowel diaconie als kerkvoogdij zijn zeker niet minder in deze tijd. Daarom van harte aanbevolen.

Diaconiecollecten: bankrekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12
Kerkvoogdijcollecten: bankrekeningnummer NL28 RABO 0331 9011 53

Wilt u in de omschrijving aangeven waarvoor uw bijdrage is bestemd (diaconie of kerkvoogdij)?
En wilt u bij een bijzondere collecte de omschrijving gebruiken zoals vermeld in Gemeenteklanken of op de pagina Agenda onder Kerkdiensten (rechts op BEKIJK DETAIL klikken)?

Bovenstaande helpt veel bij het juist verwerken van uw bijdrage. Bedankt voor uw hulp!

Zitplaatsen reserveren

Preekwerkbladen

Voor de morgendiensten worden preekwerkbladen voor de kinderen/gezinnen gemaakt. Deze preekwerkbladen zijn wekelijks te downloaden via deze site. We streven naar uiterlijk vrijdag 12.00 uur. Ga hiervoor naar “Agenda” > “Kerkdiensten” en klik bij de morgendienst op “Bekijk detail”.
Wilt u het preekwerkblad wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de maillijst door een mail te sturen naar Berta Keuken (bertakeuken@gmail.com).

Archief preekwerkbladen

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!