Zitplaatsen reserveren
In verband met de verruiming van de coronamaatregelen mogen er vanaf 1 juni 2020 in de kerkdiensten maximaal 30 personen aanwezig zijn, exclusief de mensen die de kerkdienst verzorgen (per 1 juli 2020: 100 personen). Dit betekent dat er 28 zitplaatsen kunnen worden gereserveerd. Per 1 juli 2020 kunnen er 98 zitplaatsen worden gereserveerd.
Om dit ordelijk te kunnen laten verlopen kunt u nu reserveren door in de rechtse kolom een datum te kiezen en het aantal zitplaatsen te reserveren. U begrijpt, dat, wanneer u eenmaal een keer naar een kerkdienst bent geweest, dat het nog wel even kan duren, voordat u weer aan de beurt bent. Vanaf maandag 8:00 uur t/m donderdag 15:00 uur kunt u iedere week reserveren voor de komende ochtend- of avonddienst.

Kerkdienst meeluisteren (live)
Er zijn nu (tijdelijk) twee mogelijkheden om de kerkdiensten en eventueel aangekondigde bijeenkomsten te kunnen volgen, namelijk als audio uitzending of als video uitzending. Voor alle duidelijkheid: video houdt in, dat u de predikant (of eventueel andere spreker) op de kansel kunt zien.

Uitzending audio
De uitzending start door op het pijltje in de button te klikken.
Wanneer er geen uitzending is, hoort u: “Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald totdat de uitzending begint.”

Wanneer de uitzending niet wil starten, klik dan hier.

Uitzending video (tijdelijk)
De uitzending start door op de pijl in de afbeelding te klikken.

Collecten
Nu wij als gemeente niet kunnen samenkomen rondom het Woord vragen wij u om uw collectegeld per bank over te maken.
De uitgaven voor zowel diaconie als kerkvoogdij zijn zeker niet minder in deze tijd. Daarom van harte aanbevolen.

Diaconiecollecten: bankrekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12
Kerkvoogdijcollecten: bankrekeningnummer NL28 RABO 0331 9011 53

Wilt u in de omschrijving aangeven waarvoor uw bijdrage is bestemd (diaconie of kerkvoogdij)?
En wilt u bij een bijzondere collecte de omschrijving gebruiken zoals vermeld in Gemeenteklanken?

Bovenstaande helpt veel bij het juist verwerken van uw bijdrage. Bedankt voor uw hulp!