Zitplaatsen reserveren
Vanaf heden is het mogelijk om voor vier diensten, dus dat zijn twee zondagen, in te schrijven. Als dan de komende zondag al vol is, kunt u alvast voor de volgende zondag reserveren.
Wij vragen uw aandacht voor de diensten, waarin de Heilige Doop zal worden bediend. Het zou fijn zijn als familieleden van kinderen die worden gedoopt, de mogelijkheid hebben om in de dienst aanwezig te zijn. Wij verzoeken dan ook die familieleden om zo snel mogelijk te reserveren. Als anderen enige tijd later inschrijven, dan kan het allemaal goed verlopen. En er blijft altijd de mogelijkheid om diensten op afstand bij te wonen.
Er zullen vanaf nu ook weer huwelijken worden bevestigd. Wij wijzen erop dat als u of jij deze diensten bij wilt wonen, er ook een reservering moet worden gedaan.

Kerkdienst meeluisteren (live)
Er zijn nu (tijdelijk) twee mogelijkheden om de kerkdiensten en eventueel aangekondigde bijeenkomsten te kunnen volgen, namelijk als audio uitzending of als video uitzending. Voor alle duidelijkheid: video houdt in, dat u de predikant (of eventueel andere spreker), de ouderling van dienst en het psalmenbord kunt zien.

Uitzending audio
De uitzending start door op het pijltje in de button te klikken.
Wanneer er geen uitzending is, hoort u: “Geachte luisteraar. Er is op dit moment geen uitzending. Dit bericht wordt herhaald totdat de uitzending begint.”

Wanneer de uitzending niet wil starten, klik dan hier.

Uitzending video (tijdelijk)
De uitzending start door op de pijl in de afbeelding te klikken.

Heeft u/heb jij naar aanleiding van de gehoorde preek vragen? Neem gerust contact op met onze predikant, ds. R. van de Kamp: (0488) 44 14 16.

Collecten
Nu wij als gemeente niet kunnen samenkomen rondom het Woord vragen wij u om uw collectegeld per bank over te maken.
De uitgaven voor zowel diaconie als kerkvoogdij zijn zeker niet minder in deze tijd. Daarom van harte aanbevolen.

Diaconiecollecten: bankrekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12
Kerkvoogdijcollecten: bankrekeningnummer NL28 RABO 0331 9011 53

Wilt u in de omschrijving aangeven waarvoor uw bijdrage is bestemd (diaconie of kerkvoogdij)?
En wilt u bij een bijzondere collecte de omschrijving gebruiken zoals vermeld in Gemeenteklanken?

Bovenstaande helpt veel bij het juist verwerken van uw bijdrage. Bedankt voor uw hulp!

Zitplaatsen reserveren

Men spreekt hier over ‘evenementen’. Dit moet uiteraard ‘kerkdiensten’ zijn.

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!