Kerkbode “Gemeenteklanken”
Samen met de HHK Gemeente van Kesteren heeft onze gemeente een kerkbode. Deze draagt de naam “Gemeenteklanken”, en verschijnt elke veertien dagen. Op de voorpagina vindt u een meditatie, die beurtelings door één predikant wordt verzorgd. Dan volgt het nieuws uit de gemeenten.
Zij die buiten Opheusden woonachtig zijn, krijgen de kerkbode via de post.

Abonnementen kunt u opgeven bij Fam. C.H. van Lent, Reigerstraat 4, 4043 KT Opheusden, tel. (0488) 44 22 45.
Het bankrekeningnummer van ‘Gemeenteklanken’ is NL67 RABO 0331 9205 30 bij de Rabobank van Opheusden.

Abonnementsprijs € 17,50 per jaar
Per kwartaal: € 4,50
Per nummer: € 0,75
Voor postabonnees € 37,50 per jaar

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!