Kerkbode “Gemeenteklanken”
Samen met de HHK Gemeente van Kesteren heeft onze gemeente een kerkbode. Deze draagt de naam “Gemeenteklanken”, en verschijnt elke veertien dagen. Op de voorpagina vindt u een meditatie, die beurtelings door één predikant wordt verzorgd. Dan volgt het nieuws uit de gemeenten.
Zij die buiten Opheusden woonachtig zijn, krijgen de kerkbode via de post.

Abonnementen kunt u opgeven bij Fam. C.H. van Lent, Reigerstraat 4, 4043 KT Opheusden, tel. (0488) 44 22 45.
Het bankrekeningnummer van ‘Gemeenteklanken’ is NL67 RABO 0331920530 bij de Rabobank van Opheusden.

Abonnementsprijs € 17,50 per jaar
Per kwartaal: € 4,50
Per nummer: € 0,75
Voor postabonnees € 37,50 per jaar

Komende bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden!