Landelijk Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk

Abonnementen
U kunt een abonnement nemen op het Kerkblad.
Abonnementen lopen van 1 augustus t/m 31 juli. Een abonnement kost € 19,50 per jaar.
Een abonnement kan op elk moment ingaan en moet uiterlijk op 1 juli schriftelijk of per e-mail worden opgezegd. Als het abonnement na 1 augustus wordt opgezegd, ontvangt u het Kerkblad tot 1 augustus van het daarop volgende jaar, tenzij u anders aangeeft.

Hoofdredactie
Ds. P.C. Hoek, Joost van den Vondellaan 70, 3245 RA Sommelsdijk
Tel. (0187) 66 30 69

Redactieleden
Ds. B.D. Bouman
Ds. D.J. Diepenbroek
Ds. P.C. Hoek
Ds. W.M. van der Linden
Dhr. B.J. van der Vlies
Dhr. H. Vos (redactiesecretaris), email h.vos.zaltb@kliksafe.nl
Ds. H. Zweistra

Voor adreswijzigingen, opgeven of stopzetten van abonnementen
(liefst per e-mail of schriftelijk)

Vendelier 51-D, 3905 PC Veenendaal
Tel. (0318) 50 55 41
kerkblad@hersteldhervormdekerk.nl

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!