Kijk voor de data van de JV-avonden in Agenda

Hallo allemaal!

Ben jij tussen 15 en 25 jaar? Vind je het leuk om nieuwe vriendschappen te sluiten en wil je je samen met ons verdiepen in de Bijbel? Dan ben je hartelijk welkom om op de JV te komen kijken!
Eén keer per 14 dagen hebben wij op zaterdagavond een JV-avond in Eltheto. We beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur. Elk jaar hebben we een ander thema. Rondom dat thema worden inleidingen gehouden door JV-leden.

Ons hoofdthema dit seizoen is: God kwijt, God zoeken en God vinden. Met elkaar hopen we ons hier stapsgewijs in te verdiepen. Kan je God kwijt zijn? Hoe voelt het als je God kwijt bent? Zoek je naar God en heb je daarbij vragen of lukt het je niet? Hoe is God te vinden? Zomaar een aantal vagen die we door middel van inleidingen en verwerkingen met elkaar hopen te beantwoorden.
We hopen op mooie, gezegende en praktische inleidingen.

De leden die de inleiding verzorgd hebben, hebben ook een verwerking bedacht. Vaak praten we in groepen na over de inleiding, maar soms kiezen leden ook voor andere vormen van verwerking. We vinden het belangrijk om samen na te denken over de Bijbel en over vragen die bij jou en andere jongeren opkomen over God en de Bijbel.

Op de JV-avonden is er ook genoeg tijd om gezellig met elkaar te praten, een spel te doen of te zingen. Ook wordt er altijd gezorgd voor een hapje en een drankje.
Niet alleen op JV-avonden ontmoeten wij elkaar. Er worden ook andere activiteiten georganiseerd. We zingen soms op zondagavond na de kerkdienst in Eltheto, we doen een dropping, we gaan wadlopen enz.

Rond Hemelvaartsdag gaan we samen een aantal dagen op kamp. Dit is altijd weer het hoogtepunt van het seizoen. De laatste jaren zijn we al afgereisd naar Zeeland, Friesland en Duitsland en België. We doen met elkaar leuke activiteiten zoals kanoën, rodelen of fotospellen, maar we zijn ook veel bezig rondom de Bijbel.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs tijdens de JV-avonden. We vinden het leuk om je te ontmoeten. Onder het kopje agenda kun je de data vinden. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met iemand van het bestuur (te vinden onder kopje contact) of met een JV-lid.

Voor alles geldt: Deo Volente.

Leiding:
G.T. Aalbers, Hazelaarstraat 11, 4043 PG Opheusden,
tel. tel. (0488) 44 30 87

G Heenck, Hamsestraat 1, 4043 LE Opheusden,
tel. (0488) 44 29 27, email: g.heenck@solconmail.nl

G.J. van Leijen, Lijsterstraat 36, 4043 LD Opheusden,
tel. (0488) 44 27 07

R. Verweij, Dijkstraat 8, 6668 AC Randwijk,
tel. (06) 47 41 68 77

Lidmaatschap
Wanneer iemand 2 of meer keer aanwezig is op een Jeugdverenigings-avond wordt hij/zij automatisch lid van de Jeugdvereniging.
Aan dit lidmaatschap is een contributie verbonden van € 20,00 per jaar, welke voor 1 januari overgemaakt moet zijn op de rekening van de Jeugdvereniging, nr. 31.42.39.197.
Alleen leden hebben stemrecht op de ledenvergadering en mogen deelnemen aan het jaarlijkse kamp.

Opgave lidmaatschap Jeugdvereniging Nathanaël.
Vul het formulier s.v.p. volledig in.
Hier komt binnenkort een nieuw invulformulier voor.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!