• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Informatie

Thuisfrontcommissie

De mens wikt, maar God beschikt. Een oud spreekwoord, maar nog springlevend. Of we kunnen het de Spreukendichter nazeggen: Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen. Een mens maakt plannen. Voor de dag van morgen, voor volgende week of voor de langere termijn. Vaak ook noodzakelijk, omdat er nu eenmaal voorbereidingen getroffen moeten worden. Dus plan je de toekomst.

Ook wij als thuisfrontcommissie hebben in de afgelopen maanden plannen gemaakt voor de uitzending van Peter en Gerdien naar Jemima in Beit Jala. We hebben er met elkaar naar uitgekeken en toegeleefd, maar een minuscuul virus zorgde ervoor dat al die plannen op onze tijd en wijze niet gerealiseerd konden worden. Maar wel op Gods tijd en wijze. Peter en Gerdien zijn inmiddels vertrokken en aan het werk bij ADI in Jeruzalem. In de toekomst hopen zij alsnog voor Jemima aan de slag te gaan.

In Jemima zeggen ze: Inshallah, als God het wil. Hier gaan Peter en Gerdien zich inzetten voor kostbare en kwetsbare kinderen op een unieke en prachtige plek. Een huis voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. Jemima is in 1982 ontstaan uit een verzoek van de Israëlische overheid aan het Nederlandse echtpaar Ed en Heleen Vollbehr zich te willen ontfermen over een aantal kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in Bethlehem en omgeving. Nu, 38 jaar later, is Jemima nog steeds een warm thuis voor heel veel Arabische kinderen die hier wonen of dagbesteding krijgen. Met respect voor de Arabische cultuur, maar met de kennis uit Nederland en straks ook uit Israël zullen Peter en Gerdien hier aan het werk gaan.

Wilt u het werk van Peter en Gerdien graag volgen? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via info@vredevanonderop.nl.
Wilt u het werk van Peter & Gerdien steunen? Uw financiële bijdrage is welkom bij de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Opheusden, bankrekeningnummer NL21 RBRB 0845 2655 12 o.v.v. uitzending Peter & Gerdien Heemskerk.

De thuisfrontcommissie (TFC) bestaat uit: S. Baan, D. van Eldik, A. Heemskerk, N. van Klinken, I. van Rotterdam, J. Tijssen en fam. Versteeg.

Adresgegevens TFC Vrede van onderop:
Fazantstraat 77, 4043 NL Opheusden,
E-mail adres: info@vredevanonderop.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit