Ds. R. van de Kamp

Schriftlezing: Efeziërs 4 vers 1 t/m 16

Tekst: Heidelbergse Catechismus, zondag 19

Thema: Christus als Hoofd van Zijn Kerk.
1. Haar Regeerder
2. Haar Redder
3. Haar Rechter

Ps. 75 : 4
Ps. 43 : 5
Ps. 99 : 1 en 2
Ps. 96 : 7 en 9
Ps. 40 : 8

Datum

05 jul 2020

Tijd

18:30
Categorie