Kijk voor data van activiteiten in Agenda

De plaatselijke evangelisatiecommissie heeft de volgende doelen:

  • Het bevorderen van bewustwording en betrokkenheid van de gemeenteleden op het evangelisatiewerk;
  • Om buiten- en randkerkelijken in Opheusden en directe omgeving in aanraking te brengen met Gods Woord;
  • Bezinning op het evangelisatiewerk te stimuleren.

Dit doet zij door o.a.:

  • De evangelisatieopdracht en het -werk regelmatig onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen;
  • Het opzetten en organiseren van lokale evangelisatieactiviteiten t.b.v. onze dorpsbewoners (en omgeving);
  • Het toerusten van vrijwilligers die zich inzetten voor het evangelisatiewerk.

De commissie bestaat o.a. uit:
Bart van Kleef (voorzitter)

Bereikbaar onder het mailadres evangelisatie@hhgopheusden.nl.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!