Diaconie dienstbaar zijn, barmhartigheid betonen.

Wat is de taak van de diaconie?
Het bevestiging formulier zegt:

 • verzamelen en bewaren van geld en goederen
 • uitdelen in voorzichtigheid en met onderscheidingsgave

De diaconie verkrijgt de benodigde middelen voor het uitoefenen van haar taak door:

 • collecten
  diaconie collecten worden gebruikt voor het lokale diaconale werk, bijzondere collecten (Zending, Stichting Ontmoeting, Gevangenenzorg, etc.) worden afge-dragen aan een instantie of aan het kerkelijk bureau
 • giften, schenkingen, legaten, etc.
 • opbrengsten uit pachten en huren (deze zijn nauwelijks hoger dan de kosten verbonden aan het beheer en onderhoud van deze onroerend goederen)

Uitgaven, met name:

 • steun van mensen met financiële problemen
 • plaatselijk ouderenwerk, jeugdwerk, zondagschool, verenigingswerk
 • rond de kerstdagen: fruitbakjes, boodschappenpakketten
 • onderhoud huizen, kosten verbonden aan grond die diaconie in bezit heeft

Met name gedurende de laatste jaren zijn de bedragen voor financiële steun behoorlijk gestegen.
Als mensen in financiële problemen komen is een boodschappenpakket niet toereikend om de financiële toestand weer te stabiliseren.
Uw bijdragen in de collectezak en/of via giften worden dan door de diaconie ook bijzonder op prijs gesteld.

Giften kunt u overmaken naar het IBAN-nummer van de diaconie NL21 RBRB 0845 2655 12.

  Informatie Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!