• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Coronamaatregelen kinderoppas

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in gebouw Eltheto. U kunt uw kind(eren) aanmelden op het e-mailadres van Erika Mauritz: erikavanaalst@hotmail.com met vermelding van uw naam en het aantal kinderen. Voor deelname aan deze kinderoppas zijn wel enige voorwaarden verbonden volgens de RIVM normen:

 

  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar.
  • Als er kinderen of gezinsleden zijn met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid blijven de kinderen thuis. De gezinsleden laten zich testen. De GGD geeft dan verdere instructies.
  • Volg de aanwijzingen van de leiding over het brengen en ophalen van de kinderen.
  • Volg de aangegeven looproutes.

Klik hier om naar pagina “Kinderoppas” te gaan.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit