Kerkdiensten
Elke zondag wordt twee maal het Woord van God verkondigd. In de avonddienst wordt gewoonlijk uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt.
Viermaal in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voor de komende periode zijn de avondmaalszondagen op 21 maart 2021, 20 juni 2021, 19 september 2021 en 21 november 2021. In verband met de corona-crisis gaan deze data niet door. Op 6 december 2020 is er de laatste keer Heilig Avondmaal gehouden.
Een aantal keren zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden.
Iedereen is hartelijk welkom in de kerk om de kerkdienst bij te wonen.
We zien er naar uit dat het Woord velen, ja kon het zijn allen zal raken en dat we opnieuw geboren worden tot een nieuw leven in Christus. De kerk is de plaats waar de Heilige Geest wil werken.
De klokken roepen iedere zondag: de Meester is daar en Hij roept u.

Kinderoppas
Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar in verenigingsgebouw Eltheto. Er wordt opgepast door 2 moeders en 2 meisjes. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Erika Mauritz, tel. (0488)-78 50 98 of mob. (06) 17 26 65 40

Kerktelefoon
Voor degenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid kerktelefoon aan te vragen. U kunt zich daarvoor in verbinding stellen met ouderling G. Heenck, tel. (0488) 44 29 27. Tweemaal per jaar komt één van de kerkvoogden of notabelen langs om de inhoud van het busje op te halen. Vraag als u wegens ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunt een kerktelefoon aan, zodat u op die manier thuis het Woord kan horen.

CD-dienst
Zowel de preken die in de kerk gehouden worden, als bijeenkomsten (o.a. Bijbeluur) in “Eltheto”, worden opgenomen en kunnen op een CD worden gezet. Via de CD kunnen de diensten dan toch beluisterd worden. Wilt u een CD in uw bezit hebben, dan kunt u deze ook kopen. De CD-dienst wordt verzorgd door de heer T. van Garderen, tel. (06) 41 74 90 68.

Belijdeniscatechisatie
Voor de gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis wordt belijdeniscatechisatie gegeven. Wie belijdeniscatechisatie wil volgen wordt verzocht contact op te nemen met de predikant.

Lidmatenkring
De lidmatenkring kring is voor iedereen toegankelijk en kent geen ingangseisen of – voorwaarden. In de praktijk zijn het vooral de jongere lidmaten die deze kring bezoeken.
De kring komt op dinsdagavond samen.

Bijbeluur
Eens in de maand is er op donderdagavond Bijbeluur in Eltheto. Het doel van deze avonden is met elkaar de Bijbel te lezen, meer dan in een preek ligt de nadruk op de uitleg van de tekst. De avonden zijn mede bedoeld voor onderlinge ontmoeting. Daarom is er vanaf 19.30 uur gelegenheid een kop koffie te drinken. Om 20.00 uur beginnen we en de avond wordt om 21.00 uur afgesloten.
Op deze avonden is er ook een boekentafel waarvan de opbrengst is voor de diaconie.

Ouderen contactmiddag
Eens per maand is er op dinsdag een contactmiddag in Eltheto. Er wordt op deze middagen een meditatie gehouden. Na de pauze wordt er een verhaal voorgelezen. De middagen zijn tevens bedoeld om de onderlinge band te versterken. De middagen worden aangekondigd in Eltheto. Wie niet over vervoer beschikt kan contact opnemen met dhr. K. van Leijen, tel. (0488) 44 13 57.

Komende bijeenkomsten

Geen evenementen gevonden!