• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Agenda

20:30 Bezinningsuur (Heilig Avondmaal)

Op donderdag 30 september wordt het bezinningsuur op het te houden Heilig Avondmaal gehouden. We behandelen het formulier om het Heilig Avondmaal te houden.

30 sep2021

We zijn bij de drie stukken van de ware zelfbeproeving en nu is het derde stuk aan de beurt: ‘Ten derde, onderzoeke een iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen, en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen; insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft, om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven’.

We hopen het bezinningsuur weer te houden in de kerk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en we hopen dat er weer velen zullen komen! Iedereen is hartelijke welkom.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit