• " Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren " Lukas 11 vers 28

Meer over Agenda

19:30 Avond nieuw-ingekomenen

Omdat regelmatig personen of gezinnen zich aansluiten bij de gemeente, heeft de kerkenraad besloten om een avond te houden voor nieuw-ingekomenen.

16 mei2022

De bedoeling van deze avond is voor de nieuw-ingekomenen om kennis te maken met de gemeente, het gemeenteleven, de kerkenraad en de kerkvoogdij. Op deze manier kan de kerkenraad en de kerkvoogdij ook kennismaken met de nieuwe leden. Wij hopen en bidden dat dit de onderlinge band in de gemeente zal versterken en het gemeenteleven bevorderen.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit