Sample image

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente.
Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant, Ds. J.C. den Ouden, tel. (0488) 44 14 16.


Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur en daarnaast op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij.

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sample image

OPNIEUW GEBOREN

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
(Johannes 3 vers 3)

De wereld heeft vele veranderingen ondergaan sinds deze woorden werden gesproken. Ruim negentienhonderd jaar zijn er nadien verstreken. Wereldrijken zijn verrezen en ondergegaan. Grote en wijze mannen hebben geleefd, gearbeid, geschreven en zijn gestorven. Maar de uitspraak van de Heere Jezus staat er nog steeds, ongewijzigd en onaangetast ‘Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien’. Het is zeer zeker nu de tijd dat elk waarachtig christen zich op dit onderwerp zal bezinnen. Wij moeten ons afvragen of wij de wedergeboorte kennen, en bereid zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is . Wanneer de waarheid wordt aangetast, zullen zij die de waarheid liefhebben deze meer dan ooit aangrijpen. Moge er toch meer ernst en beslistheid onder Gods volk komen, een diepe vastberadenheid des harten om altijd aan de zijde des Heeren te staan. Ik wil trachten de wedergeboorte voor u duidelijk te stellen. Ik besef heel goed dat ik niets nieuws te vertellen heb. Ik weet dat ik niets kan zeggen wat niet door anderen beter onder woorden is gebracht. Maar elk aanvullend getuigenis kan zijn nut hebben in een aangevochten zaak als deze.

Lees meer...

Kerkdienst/bijeenkomst (live)

Sample image

Klik op bovenstaande afbeelding om de uitzending te starten.

Komende bijeenkomsten

donderdag 18 januari 2018
20:00 - 21:00 uur
Bijbeluur
zondag 21 januari 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel
dinsdag 23 januari 2018
14:30 - 16:00 uur
Ouderenmiddag
woensdag 24 januari 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 24 januari 2018
19:30 - 21:30 uur
Vrouwenvereniging Tabitha

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

Jesaja 40 vers 8

Hooglied 2 vers 1

Numeri 9 vers 11

Jeremia 1 vers 11