Sample image

Deze website is opgezet om mensen van binnen en buiten de gemeente te informeren over onze gemeente.
Wij willen u op deze manier een indruk geven van de gemeente en de activiteiten die daar plaatsvinden, maar bovenal met de boodschap die er verkondigd wordt.

Wilt u meer weten of wilt u misschien een gesprek? Neem dan contact op met de predikant, Ds. J.C. den Ouden, tel. (0488) 44 14 16.


Kerkgebouw: Hamsestraat 2, 4043 LH Opheusden,
tel. (0488) 44 20 42

Kerkdiensten: iedere zondag om 10.00 uur en 18.30 uur en daarnaast op christelijke feestdagen en bid- en dankdagen. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij.

Verenigingsgebouw “Eltheto”, Ooievaarstraat 2, 4043 KX Opheusden,
tel. (0488) 44 27 87

Kosters
J. Kuivenhoven, Hamsestraat 42, 4043 LJ Opheusden,
tel. (0488) 44 19 01, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

A. van Wendel de Joode, Caspersstraat 9, 4043 GG Opheusden,
tel. (0488) 44 25 21, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sample image

En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.
(Mattheüs 26 vers 39)

Nadat Hij met Zijn discipelen in een opperzaal in Jeruzalem voor het laatst het Pascha gevierd had, ging Hij met hen uit naar Gethsemané. Dat was een hof gelegen op één van de hellingen van de Olijfberg. Acht discipelen blijven achter bij de ingang van de hof. Petrus, Johannes en Jacobus gaan mee de hof in. Op een steenworp afstand van de laatste drie gaat de Heere in gebed. Hij smeekt Zijn Vader of het mogelijk is de drinkbeker die Hem wordt toegereikt, te laten voorbij gaan. De Vader Zelf reikt Zijn Zoon een drinkbeker toe, namelijk een beker gevuld met de toorn en de gramschap van de Vader over de zonde. God is zo heilig dat Hij de zonde niet ongestraft kan laten. Geen mens, geen schepsel, zelfs de engelen niet, al hebben zij nooit gezondigd, zijn in staat de hitte van Gods gramschap te dragen. Daarom zond de Vader Zijn eigen Zoon. Alleen het bloed van Christus kan van zonden reinigen. Alleen de Zoon van God kon de gramschap van God dragen. Toen de Heere Jezus Christus daar in de hof van Gethsemané gearresteerd werd, reikte de Vader Hem de drinkbeker van Zijn gramschap toe.

Lees meer...

Kerkdienst/bijeenkomst (live)

Sample image

Klik op bovenstaande afbeelding om de uitzending te starten.

Komende bijeenkomsten

woensdag 21 maart 2018
14:00 - 15:30 uur
Benjaminclub
woensdag 21 maart 2018
19:30 - 21:30 uur
Vrouwenvereniging Tabitha
woensdag 21 maart 2018
19:30 - 21:30 uur
Mannenvereniging Calvijn
donderdag 22 maart 2018
19:30 - 21:30 uur
Evangelisatieavond met oud-evangelist Bor (in Verenigingsgebouw Eltheto)
zondag 25 maart 2018
14:30 - 15:30 uur
Zondagsschool Samuel

Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren

Lukas 11 vers 28 (op het klankbord van de kansel)

Jesaja 40 vers 8

Hooglied 2 vers 1

Numeri 9 vers 11

Jeremia 1 vers 11